Nhà máy điện rác

Ưu điểm lớn nhất của công nghệ đốt rác phát điện là góp phần xử lý rác thải đô thị và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Công nghệ chuyển đổi rác thải thành năng lượng